Религиозният туризъм е самостоятелен вид туризъм в рамките на основната класификационна схема на туризма. Той представлява пътуване и временно пребиваване, извън постоянното местоживеене на туриста с доминиращи цели и мотиви, определени от специфични духовни потребности. Включва потребление на материални и духовни блага (респ. специализирани туристически продукти) при посещения на места и обекти с определящ религиозен контекст на туристическото предлагане. Обхваща съвкупността от всички организации, институции и субекти, които осигуряват специализирано информационно, транспортно, търговско и друг вид  обслужване, посрещане, настаняване, хранене и придружаване на религиозни туристи. Представлява специфична ниша на туристическото търсене и е обособена част от съвременната туристическа индустрия.

Подвидове на този вид туризъм са:

– почивка в манастир

– поклоннически пътувания

– пътувания (ежегодни)до свещени места

– посещение на църкви

– участие или наблюдение на религиозни тържества

– пътувания до религиозно-исторически градове и места

– пътувания за участие в църковни мегасъбития

Религиозният и поклонническия туризъм бележи все по-висока популярност в световен мащаб, за което България може да е изключително благодарна, поради множеството на брой храмове, които притежава. Изключителното разнообразие в културен, природен и архитектурен аспект, което може да предложи на своите посетители е безспорно. На територията на България са известни много на брой и разнообразни в различни местности и региони – манастири, всеки със своята древна история и уникалност. Българските манастири са едно от безспорно най-големите богатства, реставрирани и развили се в годините и до днес. Религиозния туризъм в България, свързан с посещение на манастири  и църкви е най-силно развитото подразделение.

В последните няколко години се отбелязва ръст от 7-10% на религиозния туризъм в България, за посещение на църкви и манастири. Най-засилена посещаемост и основна туристическа атракция е отредена на Рилския манастир, който е първенец в класацията. Освен от българските граждани, манастирът засвидетелства завиден интерес и у чуждестранните посетители – главно от Гърция, Македония, Сърбия.

Трансграничния регион на Ямбол също изобилства от многобройни стари и добре запазени църкви и манастири. Един от най-посещаваните обекти в тази връзка в региона е манастирът „Рождество на Пресвета Богородица“край село Кабиле, известен с лековитата си вода. Вълшебното аязмо в манастира привлича вярващи от цялата страна целогодишно. Към него има изградени и стаи където вярващите могат да нощуват.