Екскурзоводът при религиозния туризъм работи с хора от различно вероизповедание, особено когато са чужденци. Това го задължава и изисква от него да има познание в областта на историята на религиите, основите и учението на съответното вероизповедание. За екскурзовода е необходимо да има знания както за своята вяра и религия, която изповядва, така и за другите религии, за да търси и представя на туристите допирните точки във вероучението и открояването на култовите (богослужебни) практики.

В този смисъл той трябва да познава и да се съобразява с различията на туристите в религиозен контекст. Пряко в работата му това намира отражение при настаняването им в хотелите, изисквания към храната (при православните това са постните периоди през годината или постът в сряда и петък), слушането на църковна музика и текстове от Библията. Преди посещението на съответния религиозен туристически обект екскурзоводът е желателно да инструктира (да предупреди) туристите за посещаваното място и изискванията, които са наложителни относно дрехите, фотографирането, пазенето на тишина, начина на придвижване на групата и т.н. При посещаването на различни култови сгради е наложително отлично да се познава храмовата архитектура, християнското изкуство (живопис, стъклопис, дърворезба), църковната музика, религиозните празници и обреди.

Особено важно е при посещаване на църковни богослужебни места (православен храм, манастир, параклис, аязмо) екскурзоводът да умее да различава храмовото строителство (видовете християнски храмове – базилика, ротонда, центрични, кръстокуполни) и обособените отделни части на храма (притвор, корабна (централна-наос) част и олтар с тяхната специфика, интериорното разположение и подреждане на църковните принадлежности. Необходимо е да има богати литургични знания за богослужебните съсъди, одежди, книги, да различава видове богослужебни последования, св. тайнства и църковни обреди и техните извършители – дякон, презвитер и епископ. При поклонението в манастир да познава разположението на монашеското общежитийно сградостроителство (главен манастирски храм и параклиси, порти, чардаци, магерница, трапезария, фурна, архондарик-гостни, игуменарна, клисарница, фиала, жилищни крила – монашески и поклонически килии и пр). Всеки един от посещаваните църковни обекти притежава своя история (година на построяване, майстори, свещенослужители, стенописване, изработване на иконостаса, иконите и пр.). Тази православно-краеведска информация екскурзоводът е желателно добре да познава. Екскурзоводската беседа следва да бъде богословски издържана и компетентно представена, с използване на подходяща терминология. Екскурзоводската услуга в християнски храм или манастир е важен и задължителен компонент в екскурзоводското обслужване на групи.