Джамията Селимийе е шедьовър на прочутия турски архитект от османския период – Мимар Синан-Селимийе. Тази джамия, построена по искане на султан Селим втори, е един от най-ярките екземпляри на турско-ислямската архитектура. Прлез 2011 година джамията Селимийе в Одрин, е включена в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.

Султан Селим Втори се възкачва на престола след смъртта на баща си Сюлейман Законодателят през 1566 година. Той продължава завоевателните войни на баща си и разширява още повече границите на Турската империята. Най-големият му успех е превземането на остров Кипър.

След тази военна победа, той решава да построи една джамия в слава на своите победи. Смята най-напред да построи джамия в Истанбул,но една нощ сънува как пророкът Мохаммед му препоръчва да построи джамията в Одрин.

Призовава 80 годишния архитект Мимар Синан и му нарежда да започне строеж на джамията. Строежът на джамията започва през 1568 година и се открива за богослужение през 1574 година, непосредствено след смъртта на Султан Селим Втори. Мимар Синан доказва своите способности на архитект с джамиите Шехзадебашъ и Сюлеймание в Истанбул и е назован Началник на световните архитекти. Той строи джамии, ханове, тюрбета, мостове.

В отговор на изявленията на християните че Света София в Истанбул, е най-големия и красив храм в света,той решава да построи голяма джамия, с голям централен купол. Знае че куполът на Света София не е много здрав и неколкократно е рухвал. Лично той води дейностите по укрепването на този купол и го заздравява с две минарета.

Джамията се слави като архитектурния обект с най-голяма покрита площ, изграден от дялан камък и обхваща площ от 2 хиляди 475 квадратни метра. Куполът е с диаметър 31 метра и 30 сантиметра е с височина 43 метра и 28 сантиметра и е поставен на големи напречни колони с ширина 6 метра стоящи върху 8 големи носещи колони. Джамията има четири минарета с три шерефа, с височина 70 метра и 89 сантиметра и дебелина 3 метра и 80 сантиметра. До шерефите на минаретата откъм входа се достига по общо стълбище докато до шерефите на другите две минарета се достига по отделни стълбища. Това позволява на трима имама да излизат едновременно на различните шерефи на едно минаре. Джамията е украсена с мрамор, далян камък, изнишки гланциран фаянс, дърворезба и седефени инкрустации. Дворът на джамията е подготвен като парк за разходки и тук се намират и кафенета за почивка.

Минберът на джамията, изработен от мрамор, представлява един шедьовър на турската ислямска архитектура. Той е украсен с прекрасни фрески. За разлика от по-късните представители на Ренесанса, Леонардо Да Винчи и Микеланджел, за които всичко трябва да е великолепно, Мимар Синан предпочита да остави в джамията един малък недостатък. Куполът на Селимийе е висок 43 метра и е с диаметър 32 метра и по този начин той изпреварва купола на Света София. Куполът е разположен върху осмоъгълна носеща конструкция, която осигурява по-голяма здравина и издръжливост. Една друга особеност на джамията е простотата на вътрешната и външна декорация, която обаче съчетава синхрона с красивото. Със своите четири минарета, джамията Селимийе в Одрин и днес продължава да предизвиква възхита.

Селимийе властва над град Одрин и е неговият най-важен символ. Ежегодно тя е посещавана от десетки хиляди туристи от чужбина, които искат да опознаят този архитектурен шедьовър на Мимар Синан.

Тази публикация е подготвена с помощта на Европейския съюз чрез Програма за трaнсгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция 2014 – 2020, CCI No 2014TC16I5CB005-2018-2.

Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Ямболска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз, на Управляващия орган или Националния орган на Програмата.