Новини2020-02-14T11:22:41+02:00
2303, 2021

ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ “TRIP/ПЪТУВАНЕ“

март 23, 2021|

На 21.03.2021, Ямболска търговско-промишлена палата проведе пресконференция за приключване на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – [...]

2203, 2021

ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ „ TRIP/ПЪТУВАНЕ”

март 22, 2021|

В периода 19-21.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе финална международна конференция по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел е насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство [...]

1803, 2021

ВТОРО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ TRIP/ПЪТУВАНЕ” В ТУРЦИЯ

март 18, 2021|

В периода 15-17.03.2021, в град Одрин  (Турция), се проведе второто международно събитие по проекта „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе да осигури обществена осведоменост в региона на Одрин-Сулоглу, Турция [...]

1703, 2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИE В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „TRIP/ПЪТУВАНЕ“ В ЯМБОЛ

март 17, 2021|

На 21.03.2021, Ямболска търговско-промишлена палата ще проведе пресконференция за приключване на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег [...]

1503, 2021

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „TRIP/ПЪТУВАНЕ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

март 15, 2021|

Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ - Туризъм и Религия - сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България [...]

903, 2021

ПЪРВО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ TRIP” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

март 9, 2021|

В периода 05-07.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе първото международно събитие по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство [...]

Този уеб-сайт е изготвен и се поддържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Ямболска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Go to Top