Дата на установяване на областта 1990 г.
Областен управител Мехмет Фарук Каздал
Данъчен № 7850215957
Население на областта 7628

Официални институции, работещи под областна администрация на нашия област: Гарнизонното командване, Кметство, Областно жандармерийско командване, Областният началник на полицията, Областно мюфтийство, областна дирекция на редакцията, Областна дирекция ‚гражданска регистрация и административно обслужване‘, Дирекция „Общинска собственост”, Регионални управления на образованието, Областна дирекция „Имотен регистър”, Областно председателство на здравеопазването, Областна дирекция по земеделие, Съюз за предоставяне на услуги по селата, Сдружение „Дружество за социално подпомагане” продължават да служат на нашия народ.

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФСКА СТРУКТУРА

Сюлоглу първо е създаден като феодална власт от траките, а след това регионът е нападне съответно от византийците и гърците. Тази ситуация продължи, докато османските армии под командването на Сюлейман Паша и Лала Шахин Паша спасяваха региона от нахлуването на византийците и гърците. Всеки от двамата успешни османските паши бяха наградени с ферма в региона. Днешната Сюлоглу е даден на Сюлейман паша като ферма, а по-късно името го започва да се нарича като Сюлоглу. По време на Балканската война е извършена миграция от региона към Анатолия, а Сюлоглу, под гръцка окупация между 1920-1922 г., е спасен от окупацията на 22 ноември 1922 г. Впоследствие Сюлоглу е подчинен на татарския под-окръг на окръг Лалапаша и остава като село до 1934 г.; е присъединен към провинциалния център като под-окръг през 1934 г .; става Община през 1967 г.; и получава статут на област със Закона за създаване на 130 окръзи с номер 3644, публикуван в Официален вестник с номер 20523 на 20/05/1990 г. и влиза в сила на 12 септември 1990 г. В областта имат 1 община и 10 села. Имена на селата са Акардере, Бюйюк Герделли, Домурджалъ, Гечкинли, Кераметтин, Кюкюлер, Сюледжик, Ташлъ Секбан, Татарлар и Ягджълъ. Областният център е разделен на четири административни единици и техните имена са Меркез Махаллеси, Джумхурийет Махаллеси, Шафак Махаллеси и Йени Махалле. Сюлоглу, който е на 32 км от провинция гр.Одрин, е съсед на гр.Къркларели на изток, гр.Одрин на запад, Хавса на юг и Лалапаша на север.

Височината на областта над морското равнище е 100м. и има площ от 250 км2. Въпреки че площта е доста колебателна по природа, това не оказва неблагоприятно въздействие върху селскостопанските дейности.. Растителната покривка не е богата и в региона преобладава континенталният климат. И така, летата са горещи и сухи, зимите са студени и дъждовни.

Въз основа на Адресно преброяване на населението през 2010 г.; населението на област Сюлоглу е общо 7628 души, включително 4234 в селата и 3394 в центъра. 44% от населението живее в областния център.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В Сюлоглу живеят общо 8027 души, включително 4400 в селата и 3627 в центъра.

В нашия район, (1) Здравен център, който обслужва собствената си сграда от 1997 г., и Здравният дом в село Гечкинли, който обслужва под администрация на здравен център, понастоящем функционира в областта. Освен това съществуват (2) лекари и (2) персонал за семейно здравеопазване в центрове за семейна практика в 41-ти и 42-ти региони. В здравния Център на Общността работят общо (19) персонали, включително (1) лекар, (1) здравен служител, (1) служител, (1) медицински секретар, (8) медицински сестри, (1) акушерка, (6) техници за спешна медицинска помощ, (1) слуга и (1) шофьор. В 54-та механизирана пехотна бригада в границите на областта има един лазарет с капацитет 30 легла, в където 2 лекари, 1 зъболекар, 1 ветеринарен лекар и 1 медицинска сестра работят, обслужвайки поликлиники и лечебни служби за офицери от армията, подофицери, специализирани сержанти и войници и техните семейства.

Освен тези институции, в областния център има 1 аптека и 3 ветеринарни лекари.

В областта, приблизително 3831 души имат един лекар.

Превантивните здравни услуги, поликлиниката и лечебни служби работят заедно в здравната служба.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

               Детските и предучилищните занимания се провеждат в 4 клона в 3 паралелки, открити в рамките на началното училище Сюлоглу, началното училище „Джумхурийет“ и началното училище „Б. Герделли“. Има 3 началното училище от 1-ния клас до 8. Имаме една многопрограмна гимназия, даваща възможност за обучение в турски-математически, социални науки и професионални катедри като електрическа-електроника, развитие на майката и бебетата.

Имаме 850 ученици, 80 от които са записани в предучилищни програми, 645 в начално училище и 125 в средно училище в областта.

61 учители, включително 33 браншови учители по  28 класни учители, 4 учители по детски градини, 5 учители по турски език и литература, 4 учители по математика, 2 учители по природни науки, 5 учители по английски, 2 учители по социални науки, 1 учител по история, 4 учители по физическо възпитание, 2 учители по визуални изкуства, 1 съветник, 1 учител по география, 1 учител по философия, 1 учител по машиностроене, 1 учител по електрическа-електроника, 1 учител по физика, 1 учител по химия, 1 учител по биология, предоставят услуги в допълнение към областния директор по национално образование заедно с други служители. Общо 81 служители предоставят образователни услуги.

Освен това услугите, предоставяни от дирекцията на Центъра за обществено образование, се извършват от основния директор и заместник-директора.

20 ученици споделят 1 учител в периода на предучилищното образование; 17 ученици споделят 1 учител (в браншов класен учител) в началното образование и 22 ученика споделят 1 учител на базата на начални и средни образования.

Установено е, че степента на образование, приложима за периода на предучилищното образование, е около 100%. Установената  ставка е 100% в началните и 100% в средните училища в областта.

В нашия областта няма общежития и пенсии, работещи официално или частно.

В нашия областта има една дирекция на обществено образователен център и тя продължава дейността си.

В областта има библиотека, зависима от Министерството на културата. Книгите в библиотеката бяха предоставени с приноса на колежа в Истанбул Бешикташ и има 10.000 книги.

Две парчета гробни могили и околностите му, разположени в местността Ортадегирмен на село Кюкюлер, се съхраняват като археологически обект от първа степен; малка защитена зона също се съхранява като природна и археологическа забележителност от трета степен.

Областта няма музеи, културен център (и), театър и кино. Няма местни вестници. Все пак има една печатница.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Местните хора от общността обикновено се занимават със стопанство и животновъдство. Част от местните хора, които живеят в селски район, който икономически не е толкова развит, мигрира към градски райони. Областният център има 1 кооперация с маслодайни семена, 1 земеделска кредитна кооперация, 1 кооперация за аквакултури ресурси и 1 напоителна кооперация. В допълнение към това, в село Татарлар има 1 земеделска кредитна кооперация; една земеделска кооперация за развитие в 7 села и напоителна кооперация в 7 села. В областния град има 1 клонове на Зираат Банкасъ и Ишбанкасъ.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

               Икономиката на областта е предимно на селскостопански дейности. Пшеницата, слънчогледът и царевицата са билкови продукти, които доминират в селскостопанските дейности в областта.

Земите на областта в териториалните граници е общо 35.220 hа. 17,35 hа от това са квалифицирани като обработваеми полета, докато 5 от това ha са квалифицирани като лозарска земя. Освен това в района има 3,089 hа гори и горско стопанство и също 5,305 hа поляна и пасища. Неземеделската площ обхваща 9623 hа в областта.

Язовир Сюлоглу напоява площ от 1200 ha, язовир Каялъ – площ от 2600 ha, езерото Кераметтин – площ от 400 ha, езерото Сюледжик – площ от 5000 ha, езерото Гечкинли – площ от 400 ha, а обществените напоявания – площ от 840 ha. Общо площ от 6300 ха се напоява.

Слънчогледите бяха засадени и отгледани на площ от 6000 ха през 2010 г.

Общо в областта има 9288 говеда и 9600 дребни говеда, включително говеда от 4500 културни породи, 3118 хибридни породи и 1500 местни породи. Домашните птици са 10.350.

Язовир Сюлоглу:

Пуснат в експлоатация през 1981 г., за да задоволи нуждите от напояване, използваеми и питейна вода за жителите на гр.Одрин и за да ги предпази от наводнения, язовир Сюлоглу е разположен на 2,5 квадратни километра км от града.

Характеризирана като почвено-скална и запълваща, язовирът е висок 53,41 м от земята си. Обемът на съхранение е 50,06 hm3. Общата площ на езерото обхваща 386 ha. Чиста площ от 3500 ha може да се напоява чрез напоителните единици на язовира. В зоната за напояване слънчогледът и царевицата са основните напоените култури. Въпреки че се отглежда широка гама от зърнени култури, не се изисква напояване за тези култури след пролетните дъждове. Растението на оризище е забранено от 1990 г. Тъй като в язовира през предходните години не се съхранява достатъчно количество вода, през определени години се прилагаха ограничени програми за напояване, а съоръжението е прехвърлено на напоителна кооперация през 1998 г.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

Областната дирекция започва да предоставя услуги на 12 Септември 1991 г. и предоставя услуги с 12-те си служители, ангажирани в счетоводството, касиерския офис, националните имоти и услугите по приходите.

Област има (410) данъкоплатци – (22) от тях са регистрирани в корпоративен данък, (121) – данък върху дохода въз основа на действителното вписване, (176) – данък върху дохода на базата на простото вписване, (42) – недвижими капиталови приходи от доходи от наем, (45) – данък, удържан при източника като доход и (4) – други заплати.

В края на 2012 г. начисленията са нараснали със %17 в сравнение с 2011 г., а начисляването на данъци е станало ТЛ 5,313.024,79. За същия период е събран данък ТЛ 3.798.435,17.

Районните приюти са 509 недвижими имоти, надлежно регистрирани в хазната, а общата площ на такива недвижими имоти е 11.935.588,57 м2. 229 от тези недвижими имоти (част от 2.192.613,22 м2) се характеризират като адекватно заплащане, 2 от тях (част от 82 м2) се администрират под наем, а 132 от тях (час от 5.878.948,42 м2) в момента са свободни.

146 недвижими имоти бяха разпределени за използване по набор от цели, общата площ на тези недвижими имоти е общо 3.864.026,93 м2.

ТЛ 22.320.66 приходите от национални имоти са събрани като адекватен доход от заплащане и наем до края на 2010 г. Приходите от продажби, получени от недвижимите имоти, са 52.127,86 TL и са събрани изцяло. Общо са събрани 74.448,52 TL приходи от национални имоти.

Освен това, начислената сума на приходите от национални имоти за 2012 г. е 7,907,03 TL; 4.174,37 TL от него се начисляват като адекватно заплащане, докато 3.732,66 TL от него се начисляват като доход от наем, а 88.205,30 TL се начисляват като приходи от продажби.

e-) Организирана индустриална обект на гр.Одрин:

Работите по инфраструктурата на организирания индустриален обект в гр.Одрин са завършени, очаква се предприятията да направят инвестиции възможно най-скоро. Завършени са дейностите по създаване на организиран промишлен обект в гр.Одрин на площ 107 ha2 около с. Домуркали; и фактът, че той ще бъде на близко разстояние от граничните порти на Капикуле, Хамзабейли, Пазаркуле и Ипсала; че е съсед на Европейския съюз и осигурява лесен достъп до главен път и свързващи пътища; че се възползва от евтини промишлени колети и стимули, специфични за райони със специално предназначение; че KOSGEB дава подкрепа за инфраструктура и надстройка и че в района има природен газ предлагат големи възможности за бизнесмените, които ще инвестират тук.

Освен това се правят повече проучвания за производството на селскостопански превозни средства в областта. Най-важната от тях е машината за сортиране на тиквено семе. Произвежданата превозни средства се предлага за продажба в задгранични страни и се изнася за България, Гърция, Румъния и Украйна в чужбина.

След проучванията около Сюлоглу в района са открити богати запаси от природен газ. След това някои компании потърсиха природен газ и започнаха да произвеждат от кладенците, за които беше установено, че имат достатъчно резерви. Работите по експлоатация и сондаж все още са в ход; и е посочено, че ще бъдат пробити още 8 кладенци. Очаква се природният газ, който ще се добива от района, ще даде голям принос за националната икономика на Турция.

В химически завод Къванч, единствената индустриална собственост около Кюкюлер в областта, се произвеждат материали от устойчив на топлина, които НЕ СЪДЪРЖАТ АЗБЕСТ; изолационни материали; защитни дрехи; защитни каски; защитни ботуши и ръкавици; незапалими якета и панталони; алуминизирани дрехи; защитни шапки; дъждобрани; якета от индустриален тип; панталони и гащеризони; пожарни одеяла; заваръчни завеси; одеяла за бомби; камери за термичен мониторинг за търсене и спасяване.

В допълнение към това се произвеждат и разпространява ‚естествен камък‘ на основата на еоцен, който е специфичен за района и известен още като Архитект Синан камък, използван за изграждането на много сгради, предимно в джамия Селимие. Пясъкът, извлечен от минните площадки на Сюлоглу, се обработва в модерни съоръжения за миене и сито, строителни химикали, пясък CEN стандарт, пясък за подслон, пясък за плуване, пясък от трева и астро стъпка, пясък за шкурка, промишлен пясък и питейна вода, както и филтър пясък и камъчета, необходими за промишлени отпадъци и съоръжения за пречистване на водата.

Работите по инфраструктурата на организирания индустриален обект в гр.Одрин са завършени, очаква се предприятията да направят инвестиции възможно най-скоро. Завършени са дейностите по създаване на организиран промишлен обект в гр.Одрин на площ 107 ha2 около с. Домуркали; и фактът, че той ще бъде на близко разстояние от граничните порти на Капикуле, Хамзабейли, Пазаркуле и Ипсала; че е съсед на Европейския съюз и осигурява лесен достъп до главен път и свързващи пътища; че се възползва от евтини промишлени колети и стимули, специфични за райони със специално предназначение; че KOSGEB дава подкрепа за инфраструктура и надстройка и че в района има природен газ предлагат големи възможности за бизнесмените, които ще инвестират тук.

Освен това се правят повече проучвания за производството на селскостопански превозни средства в областта. Най-важната от тях е машината за сортиране на тиквено семе. Произвежданата превозни средства се предлага за продажба в задгранични страни и се изнася за България, Гърция, Румъния и Украйна в чужбина.

ТРАНСПОРТ

Област е на 32 км от гр.Одрин. Достъпът е предоставен чрез превозни средства, управлявани от централната областна община, както и превозните средства, притежавани от Транспортната кооперация, идентифицирана с номер S. S. 95. Строителният план на района е налице и степента на завършеност на канализационната система е 95%. Всички села са снабдени с телефонна линия и няма села, лишени от електричество. Село Гечкинли е разположено на провинциалния път на асфалта. Селата Гердели и Кукулер имат асфалтирани пътища, селата, разположени в посока Сюлоглу-Лалапаша, а други села също имат асфалтирани пътища. Селски пътища; Пътищата между 3-те села в посока Сюлоглу-Лалапаша и другите села, които са селата Гечкинли, Б. Герделли и Кюкюлер, са асфалтирани.

Селската пътна мрежа на областта е общо 88 км. Пътищата между Ягджълъ-Сюлоглу, който свързва областта и селата, е с дължина 3 километра, стабилизирано покритие.

ПРОЕКТИ

В рамките на програми, водещи от различни национални и международни организации, нашата областна администрация осъществява голямо разнообразие от проекти и детайлите на тези проектите, които бяха осъществени в рамките на ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013 и ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 е както следва:

Проект Програма Партньори Период Бюджет
Европейска Академия за Женско Предприемачество 2007CB16IPO008-2011-2-037- ДоговорNo. РД -02-29-291/24.07.2013 ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013 Водещия партньор по проекта- „Евроклуб жена“ България

Партньор по проекта -Областна Администрация Сюлоглу, Турция

Партньор по проекта -Ямболска търговско- промишлена палата, България

12 месеца

Юли 2013-Юли 2014

120 711,21 Евро
„Тунджа и Сюлоглу – Зелено бъдеще”, 
No: 2007CB6IPO08 2011-2-087-ДоговорNo PД 02-29-184/
ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2007-2013 Водещия партньор по проекта-Община Тунджа, Турция

Партньор по проекта -Съюз на Областна Администрация Сюлоглуза предоставяне на услуги по селата, Турция

15 месеца

Май 2014 – Ноември 2015

742 781,92 Евро
Съвместни инициативи на учениците от двете страни на границата за опазване природното богатство на Странджа планина
CB005.1.12.082-PD.02.29.49
ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 Водещия партньор по проекта-училище „Васил Левски“, България

Партньор по проекта – началното училище „Сюлоглу“, Турция

Партньор по проекта –
Областна Администрация Сюлоглу, Турция

15 месеца

Март 2017 – Юни 2018

116 114,11 Евро