Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ – Туризъм и Религия – сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г., има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие във второто международно събитие по проекта – ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЩЕСТВЕНA ОСВЕДОМЕНОСТ  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И РЕСУРСИТЕ В ОБЛАСТТА НА РЕЛИГИИТЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН, което ще се проведе в периода  в периода 05-07.03.2021, в град Ямбол, България. Участниците от България са поканени да вземат участие в дейностите от програмата на събитието на 05.03.2021.

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество, на програмата.

Международната инициатива  „ Слушайте, научете и изследвайте религията, религиозните традиции и обичаи на живо, чрез снимки и чрез видеоклипове“  ще включва поредица от събития:

 • Семинар – представяне на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и религиозните традиции и обичаи, в трансграничния регион и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма на 03.2021.
 • Откриване на изложба от фотографии от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция и  серия от видео клипове от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция  на обекти от религиозното наследство, които биха представлявали интерес за        туристите на 03.2021.
 • Посещение на 5 ключови обекта от трансграничния регион на Ямбол, България – пример за историческото и културното наследство и ресурси на региона, в областта на религиите на 06-07.03.2021.Програма на събитието, може да намерите тук.

  Предвидено е в семинарната част от програмата на инициативата / на 05.03.2021/, да се включат 30 участници от България, представители на целевата група на проекта, а именно: експерти и служители в туристически агенции, туристически асоциации, публични власти, общини и местни власти, неправителствени организации,свързани с туризма, представители на медиите, експерти и граждани, заинтересовани от развитието на религиозния туризъм в трансграничния регион Сулоглу,Турция –Ямбол, България. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

  В международното събитието ще вземат участие и не по-малко от 30 представители на целевата група на проекта от региона на Сулоглу, Турция, които ще вземат участие в програмата на инициативата и през трите дни.

        За повече информация:

  Стойчо Стойчев – координатор на проекта за България

  Тел. 046/ 66 29 39

  Е-mail: yccibg@gmail.com

  Ямбол 8600, ул. Раковски 1, България