Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ – Туризъм и Религия – сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г., има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие във финална международна конференция по проекта – „ Мнения и идеи за насърчаване устойчивото използване на историческото наследство и ресурси в областта на религиите“, която ще се проведе в периода 19-21.03.2021, в град Ямбол, България. Участниците от България са поканени да вземат участие в дейностите от програмата на събитието на 20.03.2021.

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция. Проектът се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество, на програмата.

Международната конференция ще включва поредица от събития:

  • Откриване на изложба от фотографии от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция и  серия от видео клипове от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция на обекти от религиозното наследство, които биха представлявали интерес за  потенциални туристи на 03.2021.
  • Семинар „Религия, традиции и обичаи – развитие чрез туризъм-комуникация и толерантност от хората към хората“- представяне на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и религиозните традиции и обичаи, в трансграничния регион и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма на 03.2021.
  • Посещение на 5 ключови обекта от трансграничния регион на Ямбол, България – пример за историческото и културното наследство и ресурси на региона, в областта на религиите на 20-21.03.2021.

Програма на събитието, може да намерите тук.

Предвидено е в семинарната част от програмата на конференцията /на 20.03.2021/, да се включат 30 участници от България, представители на целевата група на проекта, а именно: експерти и служители в туристически агенции, туристически асоциации, публични власти, общини и местни власти, неправителствени организации,свързани с туризма, представители на медиите, експерти и граждани, заинтересовани от развитието на религиозния туризъм в трансграничния регион Ямбол, България.

В международното събитието ще вземат участие и не по-малко от 30 представители на целевата група на проекта от региона на Сулоглу-Одрин, Турция, които ще вземат участие в програмата на конференцията и през трите дни. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

      За повече информация:

    Стойчо Стойчев – координатор на проекта за България

Тел. 046/ 66 29 39

Е-mail: yccibg@gmail.com

Ямбол 8600, ул. Раковски 1, България