Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект                            „TRIP/ПЪТУВАНЕ – Туризъм и Религия – сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г., има удоволствието да покани представители от България, да вземат участие в поредното международно събитие по проекта – „ Инициатива за повишаване на осведомеността, за насърчаване на устойчивото използване на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите в трансграничния регион“ , което ще се проведе в периода –  15-17 март 2021, в Сулоглу- Одрин, Турция.

Водещ партньор по проекта е Областната Управа на Сулоглу, Турция. Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество, на програмата.

Международното събитие ще се проведе в периода 15-17.03.2021,

 в  Сулоглу-Одрин,Турция.

Международната инициатива е под наслов –  „ Слушайте, научете и изследвайте религията, религиозните традиции и обичаи на живо, чрез снимки и чрез видеоклипове“ и ще включва поредица от събития:

  • Семинар – представяне на историческото и културното наследство и ресурси в областта на религиите и религиозните традиции и обичаи, в трансграничния регион и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма на 03.2021.
  • Откриване на изложба от фотографии от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция и  серия от видео клипове от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция  на обекти от религиозното наследство, които биха представлявали интерес за туристите на 03.2021.
  • Посещение на ключови обекта от трансграничния регион на Ямбол, България – пример за историческото и културното наследство и ресурси на региона, в областта на религиите на 16-17.03.2021.

Програма на събитието, може да намерите тук.

Предвидено е в международната инициатива да се включат 30 участници от България, представители на целевата група на проекта, а именно: експерти и служители в туристически агенции, туристически асоциации, публични власти, общини и местни власти, неправителствени организации,свързани с туризма, представители на медиите, експерти и граждани, заинтересовани от развитието на религиозния туризъм в трансграничния регион Сулоглу,Турция –Ямбол, България. Разходите за организиран международен транспорт, организирано настаняване и организирано изхранване на представителите от България (според предвидената програма на събитието) се покриват от бюджета на проекта. Включването на желаещи в международната инициатива ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 30 участника. 

Програма на събитието и заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на ЯТПП (организатор на делегацията от България) – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: yccibg@gmail.com от 01.03.2021 до 11.03.2021, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

В международното събитието ще вземат участие и не по-малко от 30 представители на целевата група на проекта от региона на Сулоглу-Одрин,Турция. Това ще предостави възможност за обмяна на опит и дискусии между представителите от България и Турция, включени в събитието.

     За повече информация:

 

    Стойчо Стойчев – координатор на проекта за България

    Тел. 046/ 66 29 39

    Е-mail: yccibg@gmail.com

    Ямбол 8600, ул. Раковски 1, България