В периода 18-19.11.2020 се проведе третата координационна среща в Сулоглу, Турция, между екипа, който работи по реализацията на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г. Водещ партньор по проекта е Областна Управа Сулоглу, Турция, а партньор от Ямбол, България е Ямболска търговско-промишлена палата.

По време на двудневната координационна среща бе координирано изпълнението на проектни дейности, в условията на затруднена обстановка и в двете държави, поради COVID-19. Екипът на проекта, съгласува намеренията си да поиска удължаване продължителността на проекта, което да предостави възможност, проекта да реализира оставащите дейности, в началото на 2021.

Към момента партньорите, планират оставащите . осъществени в периода февруари-март 2021. Организациите обсъдиха и алтернативни методи и начини за провеждане на международните събития.

Повече информация относно датите и начина за провеждане на останалите дейности по проекта, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/