На 19.06.2020 /Понеделник/ в  Кюкюлер Месире, Областна Администрация Сулоглу се проведе пресконференция за представяне на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия – сближаване между хората”,(CB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

На пресконференцията присъстваха представители на медиите  от региона, религиозни служители и екипа на проекта. На пресконференцията ръководителят на проекта г-н  Угур Йьорюк и член на екипа на проекта Елчин Джанъдар направиха презентация на дейностите, които ще се изпълняват в рамките на  проекта.

Водещ партньор по проекта е Областната администрация на Сулоглу, Турция, а Ямболска търговско-промишлена палата е партньор от България. Проекта се реализира по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество от втората покана за проекти предложения от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм в трансграничния регион, като популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с културно-историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Повече информация относно предстоящите дейности по проекта, може да намерите на страницата на проекта: https://trip.yccibg.com/ или директно да се свържете с Областна Администрация Сулоглу.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020, CCI №. 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ‚Областна Администрация Сулоглу‘ и по никаква начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, Управляващия орган и Националния орган на Програмата.