Религиозният туризъм е тип туризъм, при който представители на различни религии, индивидуално или на групи, пътуват до места и обекти, определени като „свещени“ за съответната религия или представляващи интерес за вярващите, поради някаква връзка на мястото/обекта с религиозните вярвания.

Наппример- хиляди туристи пътуват всяка година до Божи Гроб –в Йерусалим, където според Библията е погребан Исус или Ватикана, където се намира седалището на главата на римо-католическата църква или град Мека в Саудитска Арабия, родно място на пророка Мохамед.

Обекти на религиозния туризъм са също различни манастири и църкви, джамии,храмове или свещени места, които се свързват с легенди, митове.

Според данни на Световната Туристическа Организация, между 300 и 400 милиона души на година предприемат пътуване с религиозна цел. Печалбата за туристическата индустрия от практикуващите религиозен туризъм в световен мащаб е над 50 милиарда долара годишно.

В Европа културният и религиозният туризъм са водещи за редица развити туристически страни като Франция, Великобритания, Испания, Италия. Прогнозите на Световната организация по туризъм (СОТ) сочат, че тази тенденция ще се запази и към 2020 г. и културният, и религиозният туризъм ще бъдат предпочитани в световен мащаб, защото за 57% от туристите културата, религиозните обекти и места, или духовното наследство са много важни при избора на дестинация.

Понастоящем 14% от европейците през своята ваканция избират като основен мотив за пътуване „култура/религия“. Това е сравнително нисък процент, но трябва да се има предвид, че повече от 80% от всички туристи в света посещават паметници на културното и духовно наследство, музеи, храмове и културни събития докато пътуват, въпреки че това не е главен мотив за тяхното пътуване.

И докато в световен мащаб културният, религиозният и поклоннически туризъм набира все поголяма скорост, в България той е ниша, която тепърва ще се развива. Страната ни има огромен потенциал за развитие на културен и религиозен туризъм във всички негови форми със своите над 2000 храма и 160 манастира.

Статистиката за религиозния туризъм е силно ограничена или неясна. Това отчасти се дължи на тясната връзка между културата и религията, и е трудно да се отдели мотивацията на пътуването освен в някои конкретни случаи като поклонничество и религиозни празници. На практика всички културни паметници имат някакво религиозно значение, а всички религиозни обекти имат културна стойност. Те формират гръбнака на туристическите пътувания