Древният тракийски град Кабиле се намира на седем километра северозападно от Ямбол. Кабиле е най-значимият и най-големият тракийски античен град. Древният град Кабиле и неговата околност – съвременният град Ямбол, са интересна възможност да се опознае необикновеното минало на региона, а пътуването към един от античните градове в Тракия си заслужава.

Територията на археологическия резерват заема площ от над 600 дка. Кабиле възниква към края на ІІ хил.пр.Хр. край голям култов център на възвишението Зайчи връх. През античността градът е бил важен икономически и културен център в Югоизточна Тракия и Долна Тунджа. Според историческите сведения Кабиле е превзет от Филип Македонски през 341 г. пр.н.е., а по-късно за известно време в него е пребивавал и синът му Александър ІІІ Велики Македонски. През първата половина на ІІІ в. пр.Хр. Кабиле е бил резиденция на тракийските царе Спарток и Скосток. Кабиле е и единственият град във вътрешна Тракия, който имал собствена монетарница, където били отсичани царски и градски емисии в периода ІІІ – ІІ в. пр.Хр.

След като е превзет от римляните, от началото на ІІ в. сл.Хр. Кабиле се превръща в един от най-важните римски военни лагери в провинция Тракия. Градът престава да съществува, след като аварите го разрушават в края на VІ в. сл.Хр. За разлика от други антични градове, върху Кабиле не е застроено съвременно селище и това го превръща в лесен за експониране и разкопки обект. Находките, открити при проучвания в района, са експонирани в археологическия музей към резервата. Разкопките на открито, които могат да бъдат разгледани, включват останки от базилики и църкви, от крепостни стени и обществени сгради. Един от основните и най-интересни обекти в резервата Кабиле е култовото светилище на възвишението Зайчи връх. До него се стига по широка пътека за около 5-10 минути. Там могат да бъдат изследвани и улеите в четирите посоки на света, съставящи светилището, и самите камъни с толкова много улеи по тях.

На входа на археологическия резерват Кабиле има малък музей, в който са изложени най-интересните археологически находки от проучванията в района.

Работното време на архитектурно-историческия резерват Кабиле е всеки ден от 9:00 до 17:00 часа. Съвет: за посещение на резервата си отделете поне един час време, за да разгледате на спокойствие най-важните и интересни обекти в него.