Богоявление е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден)- Богоявление – един от най-големите и най-древните християнски празници. Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава Исус Христос в река Йордан. След тайнството, хората видели с очите си християнското триединство на Отец (гласа), Дух (гълъба, кацнал на рамото на Христос) и Син (земния човек) и започнали да вярват, затова денят се нарича още Богоявление (от старобългарски – явление на Бог) . В момента на кръщението, небето „се отваря“, а Светият дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас: „Този е моят възлюбен Син, в когото е моето благоволение“. Оттук и названието на празника. На този ден в православните храмове се отслужва Василиева света Литургия и Велик водосвет, след която, придружен от тържествено шествие, свещеникът отива до река или водоем и хвърля кръста във водата. По традиция, нечетен брой момчета се хвърлят, за да го хванат. Смята се, че който първи го улови, ще бъде здрав и ще има щастлива година. Светената вода в православните храмове, всеки отнася у домаси, тъй като пречиства душата и предпазва от болести.

Народни традиции

В народните вярвания, празникът е свързан с вярата в очистителната, целебна и магическа сила на водата.След черковната служба, сутринта става тържественото кръщаване на водата с кръст и молитва, като свещеникът хвърля дървен кръст в река, езеро или морето и момци по бели гащи, влизат в леденостудените води, за да го извадят.Който пръв стигне до кръста и го върне на свещеника, получава пари от него и благослов.На този денсе става рано. По изгрев слънце казват, че небето се отваря, а водата поцялата земя се спира за минутка. Ако втози момент човек си пожелае нещо – то непременно се сбъдва.От „кръстената вода“ пият за здраве, наливат в „разсола“ – туршията, в грозденицата, пиперницата и виното, за дасе не развалят.Във всеки дом правят обредна трапеза, която за трети път след Бъдна вечер и Сурва най-старият в дома прекадява сдвижения от ляво на дясно. Ако китката на попа, с която ръси людете, замръзне – ще има добър берекет през годината.На Богоявление е грехота да се работи всякаква работа.Не се оставят въглените от каденето да догорят и да станат на пепел.