Ямболската търговско-промишлена палата е неправителствена, неполитическа, нестопанска организация с идеална цел, чиято основна задача е да подпомага бизнес средите в региона, да формира пазарно мислене и действие, да работи за осигуряване на подходящ бизнес климат и среда за ефективни инвестиции; да подпомага изграждането и функционирането на гражданско общество, да съдейства пряко и косвено за подобряване на жизнената среда и благосъстоянието на хората в общините и региона. В Ямболската ТПП членуват и работят в партньорство 136 редовни и 960 асоциирани членове – малки и средни предприятия, предприемачи, производители, търговци, общини, социални партньори, неправителствени организации, научни и консултантски институции, медии и граждани, предимно от град Ямбол, Ямболски регион, от съседни региони и европейски страни. Ямболската ТПП е една от най-големите и с най-голям експертен потенциал от мрежите на регионалните национално признати работодателски организации.

През изминалите  години Ямболската ТПП постави и трасира пътя на Трансграничното сътрудничество с Турция и Гърция далеч преди да стартират Европейските предприсъединителни програми /ФАР, ИНТЕРЕГ и др./, даже преди това да бъде определено като приоритет от държавата ни. В рамките на партньорството между ЯТПП и Община Ямбол още през 1994 година за първи път в старата и нова история на града, Ямболски кмет чрез Палатата направи първо официално посещение в общините и търговските Палати в Одрин и Истанбул – това бяха кметовете, техните заместници и други представители на държавни и общински учреждения и институции. През изминалите години представители на общините участваха в десетки форуми и бизнес срещи организирани от Палатата в Ямбол, Одрин, Къркларели, Текирдаг, Чорлу, Бурса, Айвълък, Балъкесир, Измир, Маниса, Анкара – Р Турция, както и в Орестиада, Александрополис, Кавала, Солун, Ксанти , Комотини, Козани, Атина и други градове в Гърция.

ЯТПП е домакин на двете най-големи Европейски мрежи EUROPE DIRECT и EEN /Мрежа за предприятия, информация и иновации/. Основен акцент в дейността на мрежата е насърчаването и ускореното внедряване на иновации сред предприятията. „Europe Direct“ – основните акценти са разпространението на информация за ЕС сред гражданите и организирането на форуми, презентации, семинари и обучения.

ЯТПП работи много интензивно в областта на подготовката, управлението и изпълнението на европейски проекти като Трансгранично сътрудничество България-Турция, Програма за развитие на селските райони, Административен капацитет, ОП Развитие на човешките ресурси, Съвместна оперативна програма  Черноморе, Еразъм +.

ЯТПП разполага със собствен лицензиран център за професионално обучение с 32 професии и 37 специалности. Всяка година има между 1200 души, които получават дипломи за завършване на различни видове обучение.

Като социален партньор, ЯТПП е постоянен и конструктивен участник в публичните органи на общините в региона – Съвет за социално партньорство, Съвет за социално-икономическо развитие, други целеви съвети в областта на развитието на града и региона.

Участието и успехите на ЯТПП в областта на европейските програми и проекти са особено впечатляващи, тъй като резултатите от тяхното изпълнение са пряко насочени и са изразени в конкретни експертни знания и финансова подкрепа за предприемачите, общинските институции и гражданите на Ямболския регион.

Основните дейности на ЯТПП варират от подкрепа за стартиращи бизнес предприятия ( пазарни проучвания, регистрация на фирми, асоциации, НПО и други организации, разработване на стратегии и решения за развитие на бизнеса,  данъчни и правни консултации, човешки ресурси и др.); подкрепа за МСП за по-висок технически и управленски капацитет (информационни и консултантски услуги; организиране на семинари и обучение на фирми; въвеждане на системи за управление на предприятия; подкрепа за бизнеса за въвеждане на иновации и трансфера на технологии); подкрепа на МСП за достъп до финансови ресурси (разработване и управление на проекти; изготвяне на бизнес планове и икономически изследвания; помощ при преговори с банки и други финансови институции; информация за финансовите програми и механизм; информация за съществуващи кредитни линии в България и международни финансови институции); подкрепа за достигане на международни пазари на МСП (Информация за законодателството и административните процедури в други страни; организация и подкрепа за участието на фирми в панаири, изложения и срещи); подкрепа за бизнес сътрудничество (предоставяне на форум за дискусии; създаване на организации за предприемачите от региона; разработване и разпространение на информационни материали; предоставяне на достъп до национални и международни бази данни за бизнес сътрудничество) и услуги за електронна поддръжка (разработване и поддържане на виртуални бази данни; електронен абонамент – информационни услуги; електронна консултация и информация, графичен и уеб дизайн)

СКОРО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:

 

ПРОГРАМА

ГОДИНА

НОМЕР НА ПРОЕКТА

ВОДЕЩ АПЛИКАНТ

COSME- Enterprise Europe Netwrok

2020-2021

 649391

ARC Consulting, Bulgaria

INTERREG CBC BG-TR

2020

CB005.2.23.056

Suloglu Governorship, Turkey

ERASMUS+

2019-2021

2019-1-BG01-KA202-062297

Yambol CCI, Bulgaria

COSME- Enterprise Europe Netwrok

2019

830901

ARC Consulting, Bulgaria

Your EU Vote

 2018-2019

COMM/SUBV/2018/E/0152

Yambol CCI, Bulgaria

Knowledge is Power

2019-2020

TR2015/DG/01/A6-02/004

Edirne Commodity Exchange , Turkey

ERASMUS+

2019-2020

2018-3-MT01-KA205-051012

VisMedNet Association,Malta

ERASMUS+

2019-2021

2018-3-TR01-KA205-061518

SANAT GONULLULERI EGITIM VE ARASTIRMA DERNEGI  , TR

COSME- Enterprise Europe Netwrok

2018-2017

737697

ARC Consulting, Bulgaria