ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ “TRIP/ПЪТУВАНЕ“

На 21.03.2021, Ямболска търговско-промишлена палата проведе пресконференция за приключване на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – [...]

2021-05-12T14:05:07+03:00март 23, 2021|

ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ „ TRIP/ПЪТУВАНЕ”

В периода 19-21.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе финална международна конференция по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел е насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство [...]

2021-04-07T10:45:37+03:00март 22, 2021|

ВТОРО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ TRIP/ПЪТУВАНЕ” В ТУРЦИЯ

В периода 15-17.03.2021, в град Одрин  (Турция), се проведе второто международно събитие по проекта „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе да осигури обществена осведоменост в региона на Одрин-Сулоглу, Турция [...]

2021-04-07T10:33:44+03:00март 18, 2021|

ПОКАНА ЗА УЧАСТИE В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „TRIP/ПЪТУВАНЕ“ В ЯМБОЛ

На 21.03.2021, Ямболска търговско-промишлена палата ще проведе пресконференция за приключване на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, (NoCB005.2.23.056), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег [...]

2021-05-12T14:18:40+03:00март 17, 2021|

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪВ ФИНАЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „TRIP/ПЪТУВАНЕ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ - Туризъм и Религия - сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България [...]

2021-04-08T09:31:30+03:00март 15, 2021|

ПЪРВО МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ TRIP” В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

В периода 05-07.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе първото международно събитие по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел бе насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство [...]

2021-04-05T15:13:44+03:00март 9, 2021|

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ TRIP/ПЪТУВАНЕ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект „TRIP/ПЪТУВАНЕ - Туризъм и Религия - сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България [...]

2021-04-07T10:21:16+03:00март 1, 2021|

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПОРЕДНО МЕЖДУНАРОДНО СЪ-БИТИЕ ПО ПРОЕКТ „TRIP/ПЪТУВАНЕ“ В СУЛОГЛУ, ТУРЦИЯ

Ямболска търговско-промишлена палата, в качествто си на партньор, в проект                            „TRIP/ПЪТУВАНЕ - Туризъм и Религия - сближаване между хората /No CB005.2.23.056/, финансиран по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП за трансгранично сътрудничество България – [...]

2021-04-29T08:57:00+03:00март 1, 2021|

ПОРЕДНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА НА ЕКИПА НА ПРОЕКТА В СУЛОГЛУ, ТУРЦИЯ

В периода 18-19.11.2020 се проведе третата координационна среща в Сулоглу, Турция, между екипа, който работи по реализацията на проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран [...]

2020-12-29T13:52:37+02:00ноември 20, 2020|

ФОТО КОЛЕКЦИЯ ПОДГОТВЕНА ПО ПРОЕКТ “TRIP”

Партньорите по проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП [...]

2021-01-11T14:52:58+02:00ноември 6, 2020|

Този уеб-сайт е изготвен и се поддържа с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Ямболска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

Go to Top