Din turizmi rehberi, özellikle yabancı olduklarında farklı dinlerden insanlarla çalışır. Bu onu zorunlu kılar ve dinler tarihi, ilgili dinin temelleri ve öğretileri alanında bilgi sahibi olmasını gerektirir. Rehberin, öğretideki temas noktalarını ve kült (ayin) uygulamalarının vurgulanmasını turistlere sunabilmek için hem inancı hem de ileri sürdüğü din ve diğer dinler hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Bu anlamda turistlerin dini bağlamdaki farklılıklarını bilmeli ve dikkate almalıdır. Doğrudan çalışmalarında bu, otellerdeki konaklamalarına, yemek gereksinimlerine (Ortodokslar için bunlar yılın oruç dönemleri veya çarşamba ve cuma günleri oruç tutuyor), kilise müziği ve İncil’den metinler dinlerken yansıtılıyor. İlgili dini turistik yeri ziyaret etmeden önce, rehberin turistleri ziyaret edilen yer ve kıyafetler, fotoğrafçılık, sessiz kalma, grubu taşıma şekli vb. İle ilgili gerekli şartlar hakkında bilgilendirmesi (uyarması) arzu edilir. Çeşitli dini yapıları ziyaret ederken, tapınak mimarisi, Hristiyan sanatı (resim, vitray, ağaç oymacılığı), kilise müziği, dini bayramlar ve ayinler hakkında mükemmel bir bilgiye sahip olmak zorunludur.

Rehberin özellikle ziyaretler esnasında kilise ibadethanelerinin (Ortodoks kilisesi, manastır, şapel, pınar) yapısını  (Hristiyan tapınak türleri – bazilika, rotunda, merkezli, çapraz kubbeli) ayırt edebilmesi, tapınağın ayrı ayrı bölümlerini (narteks, orta nef) ve özellikleri ile sunak, kilise aksesuarlarını ve aksesuarlarının iç düzenlemesini bilmesi önemlidir. Ayinle ilgili kaplar, giysiler, kitaplar hakkında zengin ayin bilgisine sahip olmak, ayin türlerini, kutsal ayinleri ve kilise ayinlerini ve bunların faillerini – deacon, presbyter ve piskopos – ayırt edebilmesi gerekli ve önemlidir. Bir manastırda ibadet ederken manastır yurt binasının (ana manastır tapınağı ve şapeller, kapılar, verandalar, magernitsa, yemek odası, fırın, archondarik-konuk, başrahibe, klisarnitsa, phial, konut kanatları – manastır ve hac hücreleri vb.) her bir bölümünü ve yapısını bilmesi büyük önem taşır.  Ziyaret edilen kilise sitelerinin her birinin kendi tarihi vardır (yapım yılı, ustalar, rahipler, freskler, ikonostaz yapma, ikonlar vb.). Rehberin bu Ortodoks yerel tarih bilgisini iyi bilmesi arzu edilir. Rehber konuşması teolojik olarak sağlam olmalı ve uygun terminoloji kullanılarak yetkin bir şekilde sunulmalıdır. Bir Hristiyan kilisesinde veya manastırında rehberlik hizmeti, grupların rehberlik hizmetinde önemli ve zorunlu bir bileşendir.