31.12.2019 tarihinde Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı – Sofya’da Interreg-IPA  Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı İkinci Teklif Çağrısı çerçevesinde “SEYAHAT – Turizm ve Din – bütünleşmiş insanlar” projesi sözleşmesi imzalanması resmi tören ile gerçekleşmiştir.

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Bulgaristan, Yambol şehri partner organizasyon olarak “SEYAHAT – Turizm ve Din – bütünleşmiş insanlar” ( No CB005.2.23.056), projesinde 12 ay boyunca çalışmalarına devam edecektir. Proje Türkiye’den Süloğlu Kaymakamlığının ana yararlanıcılığında yürütülecektir.  Sözleşme Öncelik Ekseni: „Sürdürülebilir Turizm“, Özel hedef 2.3: Sınır ötesi işbirliği girişimleriyle sürdürülebilir turizm ağının arttırılması. Proje, Interreg-IPA  2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği  Programı – Bulgaristan-Türkiye İkinci Teklif Çağrısı kapsamında finanse edilmektedir.

Projenin temel hedefi bilinmeyen veya az gelişmiş turizm biçimlerini sunma konusunda kurumlar, seyahat acenteleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği yoluyla dinle ilgili çekici bir turizm biçiminin potansiyelini artırmaktır. İnisiyatif grubu, din, dini gelenekler ve görenekler alanında tarihi miras ile ilgili arzu edilen ve şimdiye kadar bilinmeyen destinasyonları teşvik etmek için yeni fırsatlar içerecektir.

Çeşitli proje faaliyetleri bulunmaktadır, bilgilendirici anket araştırması, bilgilendirici broşür yayımlanması, eğitim, karşılıklı paylaşım ziyaretleri, web sitesi tasarımı, tanıtım malzemelerinin baskısı ve dağıtımı, uluslararası seminer ve konferanslar. Yaklaşan proje faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi için Yambol Ticaret ve Sanayi Odası web sitesine bakınız http://www.yccibg.com/ . Proje uygulaması hakkında ve çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli bilgiler gibi daha fazla bilginin bulunabileceği bir proje web sitesi de yakında yayınlanacaktır..